„Микра – К2” ЕООД ще почиства общинската пътна мрежа през тази зима. Местната фирма е единственият участник в обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Ботевград за зимния период 2020-2021г.”. Крайният срок за подаване на оферти бе 23:59 часа на 7 декември 2020 г.


„Това е трета обществена поръчка, която правим за снегопочистването. На първите две не се явиха кандидати. Намалихме малко техническите изисквания към фирмите, като количеството техника, с която те трябва да разполагат. Може само да ни радва, че се яви кандидат", каза за botevgrad.com Цветелин Цветков - зам.-кмет на Община Ботевград.


Междуселищните общински пътища са 11 на брой с обща дължина 60 км.


Зимното поддържане на улиците в Ботевград, вилните зони Зелин и Чеканица и малките села ще се извършва от ОП ”БКС”. За големите села от общината почистването ще бъде организирано от кметовете. 


Финансирането на поддръжката на общинската пътна мрежа се осъществява от МРРБ, за което предстои да се получат в общината определените целеви средства за зимно поддържане. Поддържане на отсечките от републиканската пътна мрежа в границите на Ботевград (Е-79 и Е-83) се осъществява съвместно с Областно пътно управление по подписан споразумителен протокол.