Фирма „Семекс“ ще почиства общинската пътна мрежа тази зима. Тя е класирана на първо място в обществената поръчка, обявен от Община Ботевград, с предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Ботевград за зимния период 2019-2020 г.“


Документи за участие в конкурса бе подала и фирма „Микра-КМ“, но тя е класирана на второ място.


Заданието на обществената поръчка предвижда зимно почистване и поддържане на общински пътища на територията на община Ботевград. Това включва снегопочистване и опесъчаване на 11 пътища с обща дължина от 60 км.:


Новачене – Гурково – местност „Бабина” – 7 км.


Литаково - Гурково – 3 км.


Радотина – Краево – 4 км.


Ръждавец – Липница – 7 км.


Липница –Дилковци, разклон ТСИ, мах. „Креща”, мах. „Дилковци” до път SFO 3054 – 5 км.


Липница – Елов дол и връзка с път SFO 2046 – 7 км.


Боженица – м. „Урвишка поляна” – 3,5 км.


Боженица – Курново – 5,5 км.


Скравена – манастир Св.Николай – 2 км.


Новачене – Ръждавец – Боженица – 12 км.


Рашково – Краево – 4 км.


Средствата за почистване на общинските пътища през зимата се осигуряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Поддръжката на уличната мрежа в Ботевград, Зелин и селата през зимата ще се извършва от ОП БКС.