До момента покритието с кадастрална карта на територията на страната  достига 96,30 %


Със 110 хиляди повече са заявените по електронен път услуги в Агенцията по геодезия, картография и кадастър тази година в сравнение с миналата. Това показват данните на агенцията, което е ръст с над 15%.


Тази година общият брой на подадените заявления за извършване на административни услуги е 628 495, от които 306 017 са подадени през Кадастрално-административната информационна система -  https://kais.cadastre.bg, а 322 478 – на гише.  


За сравнение, през 2019-та година подадените заявления са били 645 822, от които през КАИС - портала – 196 004, а на гише - 449 818.


Данните са категорични, че тенденцията за увеличаване на подадените по електронен път заявления за услуги продължава. През 2019 г. заявленията, подадени през портала и на гише са в съотношение 30% към 70%, а през 2020-та година през портала са 49%, а на гише 51%.


Нараства и броят на направените по електронен път справки от кадастралната карта и кадастралните регистри в КАИС - системата на агенцията. От началото на тази година до сега са направени 1 968 042 справки по електронен път, а през 2019 г.  са били 1 306 960.   


Агенцията предоставя над 25 електронни услуги, като най-търсените сред тях са издаване на скица на поземлени имоти, скица на сгради, схема на самостоятелни обекти и удостоверение за приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.


Предоставяните от АГКК електронни услуги са същите като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише и, освен че заявяването им по електронен път пести време, са и с 30% по-евтини от документите на хартиен носител. Издаването на скица на имот например или схема на самостоятелен обект, заявена на гише и получена на хартия, струва 20 лв., а цената на документа, заявен онлайн и получен в електронен вариант, е 14 лв. Заявената онлайн скица на имот, но получена на хартиен носител също е на стойност 20 лв.


Предоставянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата – обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза – в тридневен срок.


Дори в момента, при създалата се епидемична обстановка, всички служби на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в страната продължават да работят с обичайното работно време, при стриктно изпълнение на необходимите предпазни мерки за служителите и гражданите.


Освен „на гише“ в службите на АГКК и чрез електронния портал, услуги могат да се заявяват и от инженерите по геодезия – правоспособни лица по кадастър, от общини, служби по земеделие и нотариуси в цялата страна. 


Агенцията по геодезия, картография и кадастър продължава работата и по завършването на кадастралната карта на страната. До момента покритието с кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на България достига 96,30 % или 106.9 хил. кв. км. 


Набрана е информация за над 17.6 млн. недвижими имота. Одобрени са кадастрална карта и кадастрални регистри за 1058 населени места, в т.ч. за всички областни градове и 134 общински центъра.