Специалността е промишлена електроника, а заявката е от най-големия работодател в региона – „Интегрейтид Микро-Електроникс“ /ИМИ/.


За учебната 2021 /2022 година Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ обяви план прием за една паралелка за дуално обучение. Това е първото училище в Ботевград, което иска да въведе новата форма на обучение чрез работа.


Дуалното обучение стартира в България преди пет години и в момента има 32 гимназии, които го прилагат. В Софийска област дуално обучение има в гимназии в Пирдоп, Самоков, Етрополе.


В ПГТМ са избрали специалността „промишлена електроника“, тъй като тя е най-търсена на местния трудов пазар. В същото време обаче нито едно средно училище не я предлага. Миналата година бе обявен прием, но желаещите са били само 13 деца и паралелка не е сформирана.


Партньор на гимназията ще бъде ИМИ, с които предстои да бъде подписан договор. Задължение на фирмата е да осигури ментори /по един на всеки петима ученици/ и конкретно работно място. Програмата на дуалното обучение предвижда в 11 учениците да работят по два дни в седмицата и три да са на училище. В 12 клас ще работят по три дни и да ще учат. През това време те ще получават заплати и ще ползват други привилегии, каквито имат работниците във фирмата.


Нуждата от квалифицирана работна ръка в сектора на електронната промишленост е голяма. В момента хиляди работници пътуват от Монтана, Враца, Мездра и други общини. Тенденцията обаче е част от тях да останат във Враца, където бе открит завод на германската „МД Електроник“. В момента в него работят 300 души, но тенденцията да бъдат назначени хиляда.