Публикуваме поздравителния адрес от кмета Иван Гавалюгов до читалищните дейци, творци и изпълнители на любителско творчество в община Ботевград:


До самодейните състави в община Ботевград


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


УВАЖАЕМИ САМОДЕЙЦИ,


Приемете моите най-сърдечни пожелания по повод 1-ви март – Деня на самодееца и любителското художествено творчество! 


Не случайно на този ден, когато отбелязваме символичното възраждане на природата, празнувате и Вие, които с творчеството си поддържате пламъка на българщината и духовността жив.


Благодаря Ви за безкористния избор да бъдете част от самодейните колективи в община Ботевград!


Пожелавам Ви здраве, енергия и все така нестихващ ентусиазъм в нелеката задача да творите и да популяризирате българското изкуство! 


ИВАН ГАВАЛЮГОВ,


Кмет на община Ботевград   


01.03.2021г.


град Ботевград