Поради усложнената епидемиологична обстановка и ограниченията, въведени със Заповед №РД-01-173/18.03.2021г. на министъра на здравеопазването, се отменят част от инициативите по повод Деня на жабешкото блато – 22-ри март. 


Дистанционно, в 13:00 часа, в платформата „Zoom” ще бъде проведена презентацията на тема „Миграцията на планинската жаба Rana temporaria“ от херпетолога Емилия Вачева.


Всички, желаещи да се включат, могат да го направят на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/88474267016?pwd=aWxGREhtSXdHbTFNSnNJU0RVN3dpUT09


Идентификационният номер на срещата е 884 7426 7016. Паролата за вход е 482954. 


Капацитетът на виртуалната стая е до 100 души. Ако той бъде надвишен, останалите желаещи могат да гледат беседата на живо във „Фейсбук“ страницата на Национален природонаучен музей. 


Кукленият театър, интерактивните игри и творческите ателиета няма да се проведат. 


Първокласниците, които се включиха с рисунки в конкурса на тема „Жабешки живот“, ще получат награди.  


Рисунките, отличени с призови места, ще бъдат изложени на информационните табла в НЧ „Христо Ботев 1884“, а всички останали творби могат да бъдат разгледани в  Туристически информационен център от 22-ри март до края на месеца.