Заради изтичане договорите на осем началници на отделения в ботевградската болница са обявени конкурси за заемане на длъжностите. Конкурс е обявен и за длъжностите „Главна медицинска сестра" и "Началник на болничната аптека". Документите се подават до 20 май.


Кандидатите за началник на отделение трябва да представят разработка на тема „Развитие на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс”.


Конкурсът е за началник на следните отделения: нервни болести; вътрешни болести; хемодиализа; физикална и рехабилитационна медицина; рентгеново отделение; хирургическо, отделение по анестезиология и интензивно лечение; педиатрия.


Конкурсът ще се проведе на три етапа: проверка на документите, оценка на направената разработка на темата и събеседване. Управителят на болницата определя комисия, която да провери документите и да определи допуснатите до конкурса. Комисията  трябва да е от петима души, като поне един от тях да е правоспособен юрист и един магистър по медицина.


Обявлението за конкурса е публикувано във вестник „Ботевградски вести” от 13 април.