Фестивалът „Златни нишки“ се организира от Община Ботевград, Кметство село Трудовец, НЧ „Никола Ракитин 1890“, фолклорен клуб „ВАРВАРИ“ и група „ШОПСКИ ТРИЪГЪЛНИК”.


Право на участие имат детски танцови състави, юношески танцови състави, любителски школи и клубове, изучаващи български фолклорни танци. Облеклото при представянето е по желание на ръководителите. Таксата за участие е 5 лева на човек. След превеждането на парите по банков път, трябва да се  изпрати копие от платежното нареждане като прикачен файл към заявката за участие на:


e-mail: zlatni_nishki@abv.bg – НЧ „Никола В. Ракитин 1890“ с. Трудовец


Банка ДСК Ботевград IBAN: BG78STSA93000005250169 BIC:STSABGSF


В община Ботевград има удобни и изгодни хотели за нощувка. 


Танцови състави, школи и клубове, които ще вземат участие във фестивала, но не желаят да участват в класирането, молим да упоменат това в заявката! Краен срок за записване - 1 юни 2021г.!


РЕГЛАМЕНТ


Първи задължителен етап:


Групите се разделят в  ТРИ категории:


I категория - детски танцови състави- деца до 14-годишна възраст.


II категория - юношески танцови състави - над 14-годишна възраст.


III категория - школи и клубове за изучаване на български фолклорни хора - без възрастови ограничения.


Групите изпълняват по два танца или по две хора, в зависимост от категорията, в която участват с времетраене до 10 мин. Условието е:


- първото изпълнение да е от фолклорната област, от която е групата.


- второто изпълнение е по избор.


Танцовите състави, школите и клубовете изпращат своя музикален съпровод заедно с платежното нареждане, прикачени към заявката за участие.


Критерии за оценяване 


• Стил и характер на изпълненията


• Ансамбловост


• Костюми


• Емоция и артистичност.


Журито е в тричленен състав и е от еродирани професионалисти в областта на българската народна хореография.


Втори етап: (по желание).


Всяка група избира трима свои представители. Домакините от ФК „ВАРВАРИ“ и група „ШОПСКИ ТРИЪГЪЛНИК” показват на избраните състезатели автентично хоро - ИЗНЕНАДА. Целта на участниците е да научат бързо и правилно показаното хоро.


Трети етап: (по желание).


В този етап групите изпълняват хоро или танцова комбинация в размер 7/8   (шопска ръченица ) ИЛИ  в размер 9/8 (Дайчово хоро). На кой от двата размера ще танцуват участниците, се тегли от ръководителя на групата, непосредствено преди изпълнението им.   В този етап участие може да вземе цялата група или част от нея.  В този етап е важен късметът на ръководителя и предварителната подготовка на участниците. Тук журито ще оценява техничността на изпълнителите, както и хореографската разработка и сложността на комбинациите.


Веднага след приключването на изпълненията от Първи етап ще има обедна почивка за журито, в която организаторите са подготвили танцови загадки и изненади за всички гости  и участници (игра с публиката и участниците).


След приключване на фестивалния ден ще започне галаконцерт с участието на лауреати на фестивала.


Молим всички участници да бъдат със своите костюми за награждаването, тъй като наградените с първи места във всички етапи, както и групата получила приз „ЗЛАТНИ НИШКИ 2021”, ще повторят своите изпълнения.


Награден фонд:


Във всеки един етап ще има награди за I, II и III място.


Награда на организаторите – домакини - ФК „ВАРВАРИ“ и група „ШОПСКИ ТРИЪГЪЛНИК”.


Награда за най-масова група.


Награда за най-ансамблово изпълнение – присъжда се само в I и II категория


Награда за най-емоционално - артистична група.


Награда за най-малък и най-възрастен участник (Ръководителите упоменават две имена и дата на раждане, на своя най-малък и най-възрастен участник, в заявката за участие).


Награда за най-стилен костюм.


Награда на Кметство Трудовец.


Призът „ЗЛАТНИ НИШКИ“ ще бъде връчен на групата, справила се най-добре във всички критерии и е осигурена от Община Ботевград.


Програмата за фестивалния ден ще бъде готова до 5 ЮНИ 2021 година и ще бъде изпратена на всички групи, които са заявили участие.


За да участвате, попълнете заявката за участие!


Екипът на НФФ „Златни нишки“ Ви пожелава успешна подготовка.