“Планината Било и връх Мургаш – пълна промяна“ – под този наслов премина инициативата за обозначаване на маршрути в Стара планина, попадащи в землищата на Ботевград, Правец и Етрополе. Тя започна през октомври миналата година, но поради въведените в цялата страна ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса, се наложи временно да бъде преустановена. Вчера организаторите обявиха, че инициативата е приключила успешно с: монтирането на туристически карти на с. Врачеш, манастир “Рождество на Пресвета Богородица“ в Зелин, Правец, манастир “Свети Теодор Тирон“ в Правец, хижа “Старопланинец“ – Етрополе; подмяна на картите на Етрополе и Ботевградския проход /Арабаконак/; поставяне на табели, с които е завършен кръговият маршрут Етрополе – Етрополски манастир – Етрополе. 


Организацията бе подета през септември миналата година от бургаското туристическо дружество „Насам-Натам“. Близо 50 любители на планината от цялата страна участваха в доброволческа инициатива за обозначаване на маршрутите. 


През октомври миналата година, само в рамките на два дни, доброволците, под ръководството на туристическо дружество и Български планински съюз, монтираха 185 указателни табели по следните маршрути: Правец – Правешки манастир, Правец – м. Равнището, Етрополе – м. Равнището, Ботевград – Буканин дол – х. Рудината, Ботевград – м. Стубеля – х. Рудината, Билен маршрут по Било Планина от х. Рудината до Правешки проход (Правешки връх), Бойковец – х. Рудината, Кръгов маршрут с. Бойковец – вр. Венеца – с. Бойковец, х. Рудината – х. Чавдар (с разклонение към връх Венеца, вр. Звездец и проход Арабаконак), Врачеш – Зла поляна – вр. Мургаш, Врачешки манастир „Св. Четиридесет мъченици“ – м. Белия камък – х. Мургаш/вр. Мургаш и Екопътека Бележката (Етрополе) – довършване.


Също така участниците в инициативата маркираха и почистиха маршрутите от паднали дървета, храсти и други препятствия, поставиха и бетонираха 10 жалона: 1 бр. на Правешки проход, 2 бр. в м. Равнището, 1 бр. над х. Рудината, 4 бр. в м. Въртележката и 2 бр. северно от вр. Звездец, както и 6 информационни табла на териториите на Ботевград, Правец и Етрополе.


Из високите планински участъци са превозени общо над един тон материали. Заслугата за това е на Аварийно спасяване – Пловдив и техните подготвени машини за такива преходи.  


При изработката на указателните табели и информационни табла, както и при всички извършени дейности, са спазени съответните изисквания и общоприети правила.


Доброволческата инициатива бе осъществена със съдействието на общинските администрации в трите съседни общини, както и на Община Горна Малина, тъй като някои от маршрутите попадат на нейната територия, съобщиха още организаторите. Те са провели предварителни разговори с кметовете, които са заявили готовност да окажат необходимата помощ и да осигурят средства за табелите и таблата. 


Било планина е завършена, на ход е Странджа, обяви Димо Колев, председател на туристическо дружество “Насам-Натам“, чиято мисия е обновяване и обозначаване на туристически маршрути и екопътеки в страната.