"Ние вече сме грамотни" заявих със самочувствие първокласниците от ОУ "Отец Паисий", село Врачеш пред своите родители и гости на тържество, организирано от класните ръководители Мая Коловска и Цанка Маринова.


С ентусиазъм и гордост децата рецитираха стихчета и пяха песни, посветени на азбуката, родната реч, родината. Припомниха популярното стихотворение на Асен Босев "Мимето". А стиховете на Пенчо поднесоха в шеговита форма, свързана с онлайн обучението,  което беше успешно предизвикателство и за тях.


Малките ученици получиха бурни аплодисменти. Поздравени бяха от заместник-директора на училището Иванка Иванова. Подаръци поднесоха: ръководството на училището, родители, Обществен съвет и Кметство –село Врачеш. Разбира се, имаше и голяма торта във формата на книга.


Празникът донесе на всички много вълнение, радост и приятни емоции.