Областният управител на Софийска област Радослав Стойчев проведе първата от поредица срещи с ОД на МВР - София и с териториалните структури на АПИ, РЗИ, ВИК, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Инспекция по труда, ПБЗН във връзка с решаване на най-належащите проблеми в областта и организацията и провеждането на честни избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.


Стойчев подчерта важността на изборите и поиска структурите да споделят най-неотложните проблеми, за да се работи по отстраняването им с цел нормалното протичане на изборния процес.


Директорът на ОД на МВР – София старши комисар Георги Тотков заяви, че най-важната задача е безпроблемното организиране и протичане на изборите. Обсъдени бяха логистичните възможности на залата за приемане и обработка на протоколи, както и подобряване на организацията по охраната и пропускателния режим. Обсъдена беше и организацията по охраната на машините по секциите. 


“Няма да допусна машина или изборни книжа да влязат в което и да е РПУ. Ще бъдат спазени всички законови изисквания”, категоричен беше Тотков. Стана още ясно, че целият изборен процес ще бъде кадрово обезпечен. 


От АПИ съобщиха, че се правят превантивни ремонти. Относно организацията на изборите ще бъдат премахнати всички ограничения по пътищата,  свързани с ремонти.


От ВИК заявиха, че няма проблеми с водоснабдяването в населените места на територията на Софийска област. Количеството вода в язовирите е достатъчно. 


От РЗИ отбелязаха, че заболеваемостта от коронавирус в областта намалява рязко. Има достъп до всякакви ваксини. Поискано беше съдействие за ваксиниране на трудноподвижните хора. Има по-малко карантинирани избиратели, което ще улесни гласуването с подвижни секции.


От Агенция по заетост съобщиха, че 78 човека започват по програма за заетост от 1 юни. Равнището на безработица е 6.08%, което е по-ниско в сравнение с миналата година. Антикризисните мерки 60/40, 80/20, “Запази ме”продължават.


Проведоха се срещи и с ръководството на 26 РИК и Информационно обслужване, където бяха поставени конкретни въпроси по дейността им, свързана с предаване, получаване, съхранение и обработка на изборни книжа.