По време на брифинга с местните медии днес кметът Иван Гавалюгов  отправи призив към водачите да спазват знаците, забраняващи престой и/или паркиране!  


„Някои от тези знаци стоят от години, но не се спазват, няма и санкционирани от компетентните органи, в случая КАТ. По мое настояване тази практика на несанкциониране на нарушителите на правилата за движение, обозначени със съответните знаци, ще бъде прекратена в най-скоро време, надявам се. Разбирам кадровата необезпеченост и недостига на служители в Районното управление на МВР, по специално в сектора за контрол на автомобилния транспорт, но гражданите вече казват: „Тук започнаха и да не санкционират.“.  


Имам уверението от Районното управление на МВР, че ще бъде завишен контролът по спазването на знаците. Междувременно  има поставени и такива на едни доста невралгични места – в участъка по ул. „Стара планина“ между  ОУ. „Никола Вапцаров“ и кръстовището с ул. „Христо Ботев“. Тъй като това на практика се явява и част от южния обходен маршрут на централна градска част – „Патриарх Евтимий“ „Цар Иван Шишман, „Стара планина“ , „Христо Ботев“ е много натоварена, а тя е изключително тясна – 6 метра е ширината на пътното платно и се наблюдава изключително затруднено преминаване по нея, особено в последно време. Защото все повече хора, по различни причини, било то ползващи съседните търговски обекти, или пък хора, живеещи в непосредствена близост. Но специално в участъка на „Стара планина“ – от ОУ „Никола Вапцаров“ до ул. „Христо Ботев“ – от дясната страна, има все повече паркирани автомобили.  Там трафикът е интензивен. Чести са случаите, когато автомобили застават един срещу друг и спират, изчакват, връщат назад, а много често се качват и на тротоара, за да могат да се разминат. Затова в този участък вече има монтиран знак „Забранено спирането и паркирането“ . Моето изрично настояване е да не се паркира в този участък, както и във всички останали, където има такива знаци. В противен случай, разбира се, контролните органи би трябвало да си свършат работата, санкционирайки тези нарушители“, обясни Иван Гавалюгов.


Кметът съобщи, че от страна на Община Ботевград са предприети проучвания чисто законово да се регламентира служителите от отдела по обществен ред да имат правомощията да налагат съответните санкции на нарушителите  именно  на тези знаци.


„Но разбира се това трябва да бъде регламентирано в общинската наредба, което пък да не противоречи, от своя страна, на нормативна разпоредба от по-висш ранг – Закона за движение по пътищата и съответните други наредби и правилници за прилагане на този Закон. Възложил съм на юристите от общинската администрация да проучат тази възможност и ако няма законови пречки, да я включим в общинската наредба. Правим го с цел да могат хората, които контролират спазването на тези правила, да бъдат повече, за да се повиши качеството и честотата на контролирането. Защото, отново ще повторя, единият от проблемите да не се спазват правилата е, че няма санкционирани. А от Районното управление казват, че не могат да упражнят необходимия контрол заради кадровия недостиг, който имат“, обясни още  Иван Гавалюгов и добави: „Не искам, разбира се, да подхождаме със санкции. Затова се обръщам с апел към водачите да спазват знаците, за да не създават, особено в тези доста конфликтни зони, допълнителни затруднения при разминаването на автомобилите, което се случва ежедневно.“.