Вчера кметът на общината е провел работна среща с началника на полицията Венцислав Здравков, с шефа на КАТ  Вангелов и с началника на звено “Охранителна полиция” Иван Иванов. На дневен ред е бил поставен един от най-наболелите проблеми в града – неправилното паркиране. Участниците в срещата са взели решение да се поставят скоби на автомобилите, които паркират безразборно по тротоарите и в улиците с определен режим.

През следващата година общинското ръководство предвижда да увеличи зоните за паркиране в Ботевград. “Паркинг ще бъде изграден до спирката при спортната зала, къдего ще може да паркират студентите от МВБУ. На подходящо място в този район на града ще бъде създадена още една зона за паркиране – съобщи Георги Георгиев.

На срещата вчера кметът на града и органите на реда са решили още  да бъдат поставени знаци за ограничаване на скоростта между Зелин и Ботевград.