Докладната за общинската субсидия за подпомагане на местните спортни клубове за периода 30.04.2020 – 30.04.2021 година бе внесена за обсъждане на редовното заседание на Общинския съвет, което се проведе на 27 май.


В началото на дебата кметът Иван Гавалюгов направи една малка, но важна корекция в текста на докладната. „Това не е информация за изразходваните финансови средства от спортните клубове, а за  преведените пари от общината на спортните клубове. Ние не знаем колко са бюджетите на отделните клубовете. Освен средствата от общината, предполагам, че те имат и други приходи, като такси, дарения и така нататък. Допусната е грешка във формулирането на заглавието в информацията.“, поясни той. Иван Гавалюгов поясни още, че почти половината от преведените средства на клубовете през последната година са отпуснати след решения на Общинския съвет и са от собствени приходи на Община Ботевград. Другата част – от рекламни договори с фирми. „Общината участва в рекламни тристранни договори, подписани между нея, спорните клубове и фирмите-рекламодатели, като предоставя пространства за реклама и площи за монтирането на билбордове. Рекламодателите заплащат на Общината за тази услуга, а тя превежда парите на спортните организации. За момента такива договори са подписани с два клуба - БК „Балкан“ и ФК „Балкан 1929.“ – обясни Гавалюгов.  


Към вносителя на докладната постъпи въпрос от Цветанка Арбова относно критериите и начина за разпределение на средствата за по-малките спортни дружества. Кметът отклони това запитване към Постоянната комисия  за работа с децата и младежта, спорта и туризма /ПКРДМСТ/ към ОбС с аргумента, че това е задължение именно на комисията. „Общинската администрация изпълнява решенията на комисията по спорта към Общинския съвет. Ние не разпределяме тези средства“ – уточни Иван Гавалюгов. 


Като член на спортната комисия към ОбС, думата взе Сашо Везенков. Той поясни, че повечето критерии за разпределение на финансовите средства между по-малките клубовете са наследени от предишния местен парламент. Водещото при решенията на комисията е важността на дадения спорт или спортна организация за града. Като пример Везенков посочи таекуондо-то, което през последните години е донесло много медали и слава на Ботевград.


„Баскетболa – какво да го коментирам. Едно време Ботевград беше известен със завода за автобуси „Чавдар“, завода за полупроводници и още няколко неща. През последните години, в демокрацията,  Ботевград е известен предимно с баскетболната игра и БК „Балкан",  каза Везенков.


Като втори критерий по важност при разпределението на бюджета за спорт, Сашо Везенков посочи завоюваните медали от спортните клубове.


„Като критерий имаме и масовостта на даден спорт. Но ми кажете как да сравним резултатите на хокейния клуб с футболния? Ако не знаете хокейният отбор на „Балкан“ е в трите най-добри в България, но в тяхното първенство участват 4 отбора. Футболният клуб „Балкан 1929“ играе в трета дивизия. Той може би е след 50-то място в страната от стотиците отбори. Изключително трудно е да съпоставяме постиженията на спортните клубове в общината“ – допълни градоначалникът.


Градусът на напрежение в залата се покачи след изказването на съветника Георги Георгиев. Според него, "Общинският съвет е с отнети правата върху разпределението на субсидиите за спорт".


„Защо трябва да се баламосваме, спортът се управлява еднолично. Управлението на средствата е повече от ясно как става през последните 5-6 години. Това става еднолично. Разпределението на парите е пълно табу“ – изрази мнение Георгиев.


Провокиран от думите на колегата си, Сашо Везенков поиска думата за реплика. Двамата, в разрез с Правилника за работа на Общинския съвет, започнаха да говорят едновременно. Председателят на местния парламент – д-р Илин Черняшки, бързо успя да въведе ред в залата. Той даде думата за изказване на бившия баскетболист, който припомни, че спортната комисия е съставена от петима съветници и разпределя 150 хиляди лева.


„Понеже говорите, че парите се разпределят на черно, г-н Георгиев, май забравихте Вие как управлявахте общината. На Вас някой можеше ли да Ви каже нещо?! Вие разбирахте от всичко, от изстрелване на ракети, през автомобилно производство, медицина и спорт. По голяма диктатура от Вашето управление не е имало. Аз от нищо друго няма да се обидя, но тук говорим за разпределението на 150 хиляди лева за спорт. Не говорим за милиони. Но да кажете, че ги разпределяме на тъмно, направо ни обиждате“ – категоричен бе Сашо Везенков.


В дуплика Георгиев заяви: „Във времето, когато ние ръководихме баскетбола в Ботевград, Вие трудно взимахте първото място, и то само с връзки.“.


По докладната се изказаха още няколко съветници. Всички бяха единодушни, че е крайно наложително да се определят и гласуват обективни критерии за разпределение на общинските средства за спорт. В противен случай комисията винаги ще бъде обвинявана в субективизъм. 


Информацията за общинската субсидия за спортните клубове, регистрирани на територията на общината, беше приета с 21 гласа „за“, 0 „против“ и 3-ма „въздържал се“.