Като секретар на Постоянната комисия за работа с децата, младежта, спорта и туризма в предходния мандат на Общинския съвет, съм участвал в разпределението на средствата за спорт. Тези пари винаги са били обвързани с критерии, макар че не са разписани черно на бяло, така да го кажа, в конкретна наредба. Това заяви пред наш репортер съветникът Дамян Маринов по повод твърдения на някои съветници, че средствата за спорт, отпускани от бюджета на Община Ботевград, са разпределяни на тъмно и по неясни критерии. По лични причини той не присъства на сесията в четвъртък, когато бе дебатирана докладната за избор на временна комисия, която да изготви Наредба за условията, реда, критериите за подпомагане на спортните клубове, за оценка на спортните резултати и за разпределение на средствата за спорт в общината.


“Критериите, от които се ръководехме при разпределението на тези средства, са: Има ли детско-юношеска школа към спортния клуб – фактор за масовост в съответния вид спорт; Плащат ли децата такси за упражняване на съответния вид спорт; Плащат ли спортните клубове наеми за ползване на залите, защото един от клубовете, в случая по бокс, си плащаше; Клубът да има дейност поне една година в община Ботевград; Задължително да бъде проведен поне един турнир на територията на община Ботевград с цел популяризиране на дадения вид спорт и на общината /Тук искам да вметна, че за турнирите по баскетбол и бокс идват хора дори от чужди държави./; Завоювани отличия през предходната година – купи, медали и т.н.; Спортни събития, организирани от съответния клуб, за предстоящата година“, изброи Дамян Маринов.


“Там, където е възниквал някакъв проблем при ползване на спортните бази и съоръжения, винаги сме съдействали за разрешаването му. Обръщали сме се към Общината или Общинския съвет, за да бъдат отстранени неудобствата и пречките за нормалното провеждане на тренировъчния процес. Давам пример с футболния клуб “Козаро“ и необходимостта от съблекални в Скравена. Такива съблекални, тип “контейнер“, бяха закупени и монтирани от Общината“, каза още общинският съветник.


Дамян Маринов добави: “Като общински съветник, избран в състава на временната комисия, която ще изготви проект на Наредба за финансиране на спорта в общината, ще държа тези критерии  да залегнат в него, най-вече за високо спортно майсторство и масовост. Големият проблем е, че не всеки треньор гледа към собствения си клуб, а към клуба, който има сходна дейност – колко пари получава той.“.   


За да се спре със спекулациите, Дамян Маринов пожела да уточни, в качеството си на представител на шахматен клуб “Балканъ“, че не е получавал пари от Общината за дейността на клуба. Той е подпомаган единствено с предоставяне на помещение за провеждане на престижни шахматни турнири на територията на Ботевград.