Корупцията е проблем що се отнася до изпълнението на обществени поръчки, заяви зам.-министърът на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев по време на конференция на тема „Намаляване на рисковете и въвеждане на добри практики при провеждането на обществени поръчки“.

По думите на Явор Куюмджиев причината за корупция при изпълняването на обществени поръчки е неточното и неправилно прилагане на законите. Рисковите фактори, обуславящи корупцията в тази сфера, са липсващи политики и планове, неадекватната система за управление на организацията и непознаването на действащата правна рамка.

Управленският ангажимент, предварителните анализи и адекватните и утвърдени политики от своя страна са ключовите начини за превенция на рисковете и корупционните фактори.

Доц. д-р Константин Пашев от Асоциацията за мониторинг на управлението заяви, че страната ни има положителен резултат в борбата с административната корупция.

Той допълни, че България е в процес на постоянен ремонт на законите в последните години, но проблемите идват при погрешното усвояване на еврофондовете.