Сделката за продажба на пустеещата от години сграда на бившия пионерски дом е финализирана. Средствата в размер на 303 000 лева са постъпили по сметка на Община Ботевград. 


Както вече писахме, само една фирма подаде документи за участие в търга с тайно наддаване – това е софийската „Фърст клас ленд“.


Имотът е с площ от 2 119 кв. м. Едноетажна сграда е със застроена площ от 581 кв. м, построена е през 1951 год. Постройката в същия имот е със застроена площ от 5 кв. м. 


Общината очаква и положително развитие на процедурата по продажбата на учебния център в бившето военно поделение, където има проявен инвеститорски интерес, както и на бившата военна столова.


От общинското ръководство очакват и по-голям интерес към другите два атрактивни имота, обявени за продажба два имота в ЖК „Васил Левски“ (между старата и новата част на квартала) И двата имота са с налична инфраструктура: електрозахранване, газ, В и К и други. Първоначалната тръжна цена е 80 лева на квадратен метър.