ПГТМ „Христо Ботев“ е иновативно училище от 2018 г. с прилагане на приложенията на Google в образованието.


За поредна година професионалната гимназия участва в национална програма „Иновации в действие“, дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“ за обмен на иновации между иновативни училища и неиновативните училища, но включени в програмата.


Партньори по програмата за 2020/2021 учебна година са: Професионална гимназия по туризъм в Самоков - иновативно училище;


Професионална гимназия по транспорт „Вл. П. Минчев“, с. Владимирова, община Бойчиновци - неиновативно училище.


На 8 и 9 юни 2021 г. група ученици и преподаватели от ПГТМ „Христо Ботев“ гостува на ПГ по туризъм, Самоков. 


“Наблюдавахме и реално участвахме в обучение по взаимно обучителния метод "Културен туризъм – образованието в Самоков през Възраждането", което се проведе със спомоществователството на Самоковската митрополия Домакините ни включиха и в игри, като чилик, сплитане на конец, характерни за този период, дори поднесената почерпка беше тематична и свързана с него.


Чрез темата "Културен туризъм – забележителни исторически събития в Самоков – Самоковската комуна" ученици от специалност „Организация на туризма и свободното време“ разказаха историята на Самоков от различни гледни точки и през погледа на учебен час от 80-те години на ХХ век.


Чрез прожекции бяха представени забележителности на Самоков, като продукт на образователни резултати от иновациите на училището-домакин. Наумихме факти за ски-шанцата на Самоков, въжения мост над река Искър и изграждане на коритото на реката през града.


През следващия ден наблюдавахме урок в 10 клас, специалност „Кетъринг“, по „Кулинарни изделия и напитки за кетъринг", тема "Представяне на вина за кетъринг". За нас информацията беше любопитна, нова, провокативна.


На 22 и 23 юни 2021 г. ПГТМ „Христо Ботев“ посрещна групите от двете партньорски училища. 


При взаимното представяне Професионална гимназия по туризъм, Самоков изненада екипа с торта, а ученици от Професионална гимназия по транспорт с поздрав-изпълнение на народни танци и рецитал на лично творчество на нейни възпитаници. 


След презентация за предимствата и негативите  от използването на технологиите в учебните часове и на Google Workspace for Education при преподаването, ученици от 11 б клас, специалност Компютърна техника и технологии представиха урок по Компютърни мрежи чрез работа върху споделен документ и тест чрез Google form. Най-бързите достигнаха до последната за часа задача, кримпване на мрежов кабел, тип усукана двойка.


През втория ден се направи анализ от анонимните мнения на всички участници в партньорската среща за ползите и недостатъците на онлайн обучението. Сред отчетените предимства са бързата и лесна комуникация, без прекъсване на обучението заради извънредни обстоятелства, възможност за обучение по всяко време и от всяко място, приучаване към самостоятелност, повече възможности за визуализация в часовете, повече свободно време. Най-негативният момент при онлайн обучението е липсата на живия контакт и социалната дистанция. Посочени са и други проблеми, като невъзможност за успешно преподаване на част от учебните предмети, проблемите с интернет свързаността, невъзможност за усвояване на така поднесения материал, че ежедневието с техниката уморява и изнервя, слабата активност при дистанционното обучение.


Ученици от ПГТМ „Христо Ботев“ представиха мултимедийни продукти, създадени онлайн - за участие в Националния конкурс „България в картини и слово“ – филм за крепостта Боженишки Урвич и презентация за защитена местност „Мухалница“.


Учениците и преподавателите от гостуващите училища, на които бяха създадени профили към домейна на ПГТМ, се включиха в иновативен час чрез използване на Google приложенията - съвместна работа върху документ, опции на Google maps, онлайн тест и анкета за преподавателите за степента на увереност при използване на технологиите.


Ние, като домакини, споделихме опита си, предимствата и недостатъците, които сме установили при продължителното дистанционно обучени, включително направихме сравнение между платформите за видео срещи. Целта ни бе не само да представим нашия опит, но и да помогнем с изводите, до които сме стигнали, за ориентиране сред онлайн предложенията за обучение извън училище.


Групите от двете гостуващи училища разгледаха базата на ПГТМ „Христо Ботев“ за професионално обучение.


В неформална обстановка и преки разговори директори, учители и ученици от трите училища споделиха  опита и впечатленията си от обучението в професионалните гимназии и в областта на иновациите. 


Пожелахме си технологиите да се използват умело и да разчупват традиционните часове, но присъствената форма да е тази, която да е ежедневие в училищата“, споделиха от ПТГМ “Христо Ботев“.