И тази година ПГТМ „Христо Ботев“ е определено за училище, в коeто ще се приемат документи за участие в класиране при кандидатстване след 7-ми клас (училище-гнездо).


Приемът ще се извърши на 5, 6 и 7 юли (понеделник, вторник и сряда) в сградата на професионалната гимназия. Седмокласниците задължително трябва да са придружени от родител. Учениците трябва да носят свидетелството за завършен седми клас, а за двете професионални гимназии в Ботевград – „Христо Ботев“ и „Стамен Панчев“, ще се изисква и медицинско свидетелство. Това съобщи Иван Николов – директор на ПГТМ „Христо Ботев“. 


Определеният от МОН график на дейностите е:


05.07. - 07.07.2021 г. (вкл.) - подаване на документи


до 13.07.2021 г. - обявяване на списъците с приети ученици на първи етап


от 13.07. до 16.07.2021 г. - записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране


до 20.07.2021 г. - обявяване на списъците с приети ученици на втори етап


до 22.07.2021 г. - записване на приетите ученици на втори етап на класиране


до 23.07.2021 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране


от 26.07. до 27.07.2021 г. - подаване на документи за участие в трети етап на класиране


до 29.07.2021 г. - обявяване на списъците с приети на трети етап


до 30.07.2021 г. - записване на приетите ученици на трети етап на класиране


до 02.08.2021 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране


За учебната 2021/2022 година ПГТМ „Христо Ботев“ ще приема ученици в 4 специалности. „За първи път в общината нашата гимназия направи предложение до МОН за откриване на паралелка „Промишлена електроника“ – дуална система на обучение. Това означава професионално обучение, което след 10-ти клас се осъществява паралелно на две места - в професионално училище и предприятие. Другите 3 специалности са: Компютърни технологии и системи, Автотранспортна техника и Бизнес администрация"  – съобщи още Иван Николов.