Предложението бе направено по време на общественото обсъждане на актуализирания проект за благоустройство на района на булевард „Цар Освободител”. Според арх. Андреевска  улица „Патриарх Евтимий” трябва да бъде еднопосочна. Тя предлага също на кръстовището на булевард с ул. „Александър Стамболийски” да се постави светофар. Основанията: кръстовището става все по-натоварено заради желанието на шофьорите да избегнат  кръстовището на Сините плочки, а от друга страна – лошата видимост за левия завой.


Нейното предложение бе възприето от присъстващите на обсъждането, но изказването й в зелените площи край булеварда да няма детски площадки и стрийтфитнес, а да бъдат по-отдалечени от автомобилния трафик,  срещна отпор от представители на живеещи в района. Компромисният вариант бе предложен от главния архитект на общината Георги Джотолов:  прецезиране на мащаба на детските площадки, те да бъдат по-малки, някои от уредите да бъдат в зелените площи и т.н..


Общественото обсъждане продължи повече от два часа. Авторите на проекта – трима архитекти от общинската администрация, представиха  актуализирания вариант,  в който са се съобразили с критиките, препоръките и предложенията, направени по време на първото обществено обсъждане на проекта преди месец.
Те изтъкнаха, че цялата зелена раститеност се запазва, предвидената вътрешна алея следва утъпканите вече маршрути, съществуващите обособени пространства се облагородяват.


Специалистът по озеленяване Константин Костантинов посочи, че в района около Стубленската чешма има рядък вид дърво – Секвоя гигантея, което според него трябва да бъде допълнително обгрижено с оросителна система, за да се запази като ценен дървесен вид.
Стефан Алексиев заяви, че само един от блоковете от южната страна на булеварда има нужда от допълнителни паркоместа. Останалите имат гаражи и държат да се запази зеленината. Според него предвидената детска площадка в тази част не е необходима.


По време на обсъждането граждани изтъкнаха, че нощно време булевард „Цар Освободител” се използва като писта за дрифтове, не са редки и пътните инциденти. В отговор кметът Иван Гавалюгов заяви, че има проект и в зоната от светофара при болницата до Сините плочки ще бъдат изградени две повдигнати пешеходни пътеки.