По повод годишнината от рождението на Васил Левски – /18 юли 1840 год./, в Исторически музей Ботевград гостува изложбата „Всичко, което съм сторил, сторих го за Отечеството“. Експозицията е на Национален музей „Васил Левски“ – Карлово. В един ограничен обем тя успява да обхване важните моменти от живота на Апостола, родното място и семейната среда, като първоизточници на неговото родолюбие и демократизъм преди всички по-сетнешни влияния на европейската революционна и политическа практика. 


Представени са всичките известни седем фотографии на Васил Левски, снимки на негови близки, на родното Карлово, на други селища, свързани с революционната му дейност, факсимилета на негови писма, документи на революционната организация и БРЦК, снимки на дейци на Вътрешната революционна организация – Данаил Попов, отец Матей Преображенски, Георги Данчов и др., на БРЦК в Ловеч – Иван Драсов, Димитър Пъшков, Марин Поплуканов, на ръководителите на българското националноосвободително движение като Георги Раковски, Любен Каравелов, Христо Ботев. 


В изложбата са включени и репродукции на едни от най-популярните произведения на изобразителното изкуство и монументални паметници, посветени на Апостола – създаването на революционни комитети, залавянето и обесването на Левски, паметниците в София, Карлово и Ловеч. Първите три от фотографиите са от 1867 г. – Васил Левски като знаменосец в четата на Панайот Хитов, Апостола със своя брат  Христо и Христо Иванов-Големия по време на Втората българска легия в Белград, Левски сред по-голяма група легисти. 


На четвъртата снимка – от 1868 г., Левски е в цял ръст и е облечен в униформа на Първата легия в Белград. Следват два портрета на Васил Левски от 1870 г. Последната снимка на Апостола е от 1872 г., разпространявана от османската власт при издирването му след обира на турската поща в Арабаконашкия проход.


Чрез всички тези снимки се създава и съхранява представата за физическия образ на ръководителя на Вътрешната революционна организация. От писма на Апостола и документи на организацията – Наредата, Клетвата, Устава на Централния комитет, джобния бележник на Левски, до нас достигат неговите най-значими идеи за освобождение, за свободата – лична, национална, общочовешка, за равенство в бъдещата демократска република, която той вижда в своето свободно отечество, в което всички ще живеят под едни и същи закони. 


Изложбата ще остане в Исторически музей-Ботевград до месец септември.