Във връзка с проведените парламентарни избори на 11.07.2021 г., общинска администрация Ботевград уведомява, че изплащането на възнагражденията на членовете на СИК ще започне на 26.07.2021 г.(понеделник) от 14:00 ч. в стая №20 (каса) при строго спазване на противоепидемичните мерки.


Средствата ще се изплащат до 04.08.2021 г. (сряда) вкл. всеки ден от 10:00 - 12:30 и от 14:00 - 17:00 часа.


За членовете на СИК, които са предоставили банкови сметки, средствата ще бъдат преведени на 23.07.2021 г.