До няколко дни новото КОВИД отделение в МБАЛ Ботевград ще бъде напълно оборудвано и готово да приема пациенти, видя наш репортер. Както вече сме информирали, в началото на годината Общинският съвет даде съгласие за отпускане на 250 хиляди лева от собствени приходи на Община Ботевград за обособяване на второ КОВИД отделение в болницата за по-адекватно справяне със заразата.


В края на месец март общинската администрация обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонтните дейности. Документи за участие тогава подаде само един кандидат – „КА ВА строй“ ЕООД. Ценовото предложение на ботевградската фирма бе 208 308,75 лева без ДДС, при предварителна прогнозна стойност от 208 333,33 лева без ДДС.


Новото КОВИД отделение се намира на третия етаж на болницата, помещенията на бившата „Патология”, срещу родилното отделение. Капацитетът му е 18 легла, но при нужда те могат да достигнат до 23. До всяко легло има изградена кислородна инсталация, а до 8 легла - вакуумна система. Подът, стените и тавана на цялото отделение са покрити със специални антибактериални материали и настилки.