В събота по обяд в районното управление постъпил сигнал от жител на Ботевград за извършена кражба на метални предмети от имота му в с. Разлив. Служителите на реда предприели незабавни оперативно-издирвателни действия и съвсем скоро влезли в дирите на извършителите - двама малолетни от същото село.


Случаят е докладван по компетентност на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с оглед прилагане разпоредбите на чл. 61, ал.1 и ал.2 от НК.