Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Герчев“ – гр. Етрополе е включена в списъка с лечебни заведения на Министерство на здравеопазването, които ще получат финансиране за ремонтни дейности по процедура  BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на „Оперативна програма региони в растеж“ 2014-2020. Целта на проекта е създаване на по-добри условия за лечение на болни от ковид – 19. 


В изпълнение на проекта ще бъде ремонтиран блок „Е“ на 5 етаж в болницата, където ще бъдат обособени изолирани помещения за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция. Освен реконструкция и ремонт на помещенията, ще бъде осигурено медицинско оборудване –


 -система за препозициониране на пациенти/мобилни или фиксиращи системи за повдигане и преместване на пациенти; 


-изолационна носилка за остри заразни заболявания; 


-кислородни бутилки 10 л.;


-кислородни бутилки 40 л.; 


-пациентни монитори; 


-реанимационни пациентски легла – легла за интензивни грижи; преносими рентгенови устройства; 


-електрокардиографи; 


-ехографи; 


-система за комплексно управление, контрол и обезвреждане на болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване и количко-носилкa.


Община Етрополе е принципал на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ и ще бъде партньор на Министерството на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проекта.


Източник: Общината