Дирекция “Бюро по труда” – Ботевград уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец АПРИЛ 2016г., както следва:
1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл.36а от ЗНЗ) - 2 464 лв.;
2. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-год. възраст - (чл.41 от ЗНЗ) - 2 249 лв.;
3,1. Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване безработни лица до 29-год. възраст (чл.41а от ЗНЗ) - 4 696 лв.;
3,2. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29-год. възраст (чл.41а от ЗНЗ) - 1 680 лв.;
4. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл.55 от ЗНЗ) - 3 321 лв.;
5. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - 9 111 лв.;
6. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ) - 2 467 лв.;
7. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ) - 840 лв.


Заявки за свободните работни места и съответните документи по процедурата могат да се подават в работното време на ДБТ за периода от 04.04.2016г. до 11.04.2016г. (включително) в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Ботевград, пл. "Незнаен воин" № 7, етаж IV.
Допълнителна информация за процедурата може да се получи на място в Дирекция "Бюро по труда" - Ботевград на посочения адрес, както и по телефон: 0723 / 60-161.
Образци на необходимите документи могат да бъдат получени в дирекцията Ботевград и във филиалите й в Етрополе и Правец:
- в Етрополе, адрес: Крайградски парк
- в Правец, адрес: ул. "Генерал Раух"" № 2А"