По време на заседанието на ОбС вчера, когато на дневен ред се разглеждаше информацията за административното, териториалното и социално-икономическо развитие на Скравена, бе повдигната темата за инвестиционното намерение на АМ “Хемус“ АД  за обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на строителни отпадъци. Предложението за обсъждане направи Цветан Цолов от името на Постоянната комисия по бюджет и финанси. 


Председателят на ОбС д-р Илин Черняшки посочи, че не вижда смисъл от дискутиране на тази тема, след като компанията е оттеглила своето инвестиционно предложение. Въпреки това той предостави думата на кмета на Скравена Методи Драганов, който разказа това, което вече е известно на широката общественост - жителите на Скравена са категорично против обособяването на площадка за строителни отпадъци и изразяват своето несъгласие с подписка. 


“На 25 август ми изпратиха това писмо. Веднага реагирах, отидох при г-н Гавалюгов. Той ми каза, че има същото писмо. Тогава ние решихме да се сведе до знанието на обществеността в Скравена. Защото еднозначно не мога да взема решение. Сформирах една група от около 30 човека. Всички се изказаха, че не е приемливо. Защото от югоизточната страна на селото се намира това сметище, което е в Ботевград, от северната страна е кариерата, която е трън в очите на цялото село от 1974 год. Затова и хората твърдо застанаха и поискаха да се направи местен референдум, да се разясни за какво става въпрос, разлепиха се листовки. Организира се среща при кмета на Ботевград. Проведохме и няколко срещи с управителя на кариерата Христин Савов. Той се опита да ни убеди, че последствия за селото няма да има. Имаме добри взаимоотношения с него, но аз не мога да застана против интересите на хората“, обясни Методи Драганов.


Думата бе предоставена и на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов, който заяви: “Винаги съм твърдял и всички сме съгласни, че е редно и необходимо в нашата община или в близко разстояние да има инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, тъй като липсата на такава предполага нерегламентирано им изхвърляне. Ако може тази инсталация да е в съседна община, нямаме нищо против. Но в нашия регион е полезно, целесъобразно, необходимо да има такава инсталация. Това е нормалната не европейска, а световна практика. Това е екологично съобразният начин да се третират отпадъците. Вместо да се депонират и загробват, измислени са технологии и процеси за тяхното рециклиране и повторно използване. Няма нужда да се убеждаваме, че това е световна добра практика и цел на всяка развиваща се общност. В този смисъл ние трябва да търсим начин, по който да реализираме такъв тип инсталация в близост до населените места на община Ботевград. Въпреки че в последните няколко години Общината е направила някакъв регламент за събиране на строителните отпадъци на едно място, вместо да се изхвърлят в дерета и реки.


Проявили са инициатива от АМ “Хемус“ с намерението да поемат строителния отпадък на община Ботевград. Изключително неудачен е явно начинът, по който са го направили чрез инвестиционното си предложение, в което коментират количества на база на капацитет на инсталацията, и се създават притеснения и впечатления у населението, че реално ще бъдат обработвани и рециклирани огромен обем от милиони кубически метра строителни отпадъци. Редно е, логично е да се ревизира тяхното предложение, както и те споменават в мотивите си за оттеглянето – че ще коригират обемите и те ще бъдат сведени до няколко десетки хиляди кубика на година, което ще е всъщност само строителният отпадък, генериран на територията на община Ботевград. За да отпаднат притесненията на хората, които вероятно са основателни, защото много пъти са били лъгани. И да не се стигне до поемане на отпадъци от съседни общини, региони, държави.


Чух притесненията на хората, тъй като идваха няколко пъти при мен, че тук ще се депонират отпадъци от различни европейски държави. Нарицателният пример с боклука от Италия се споменаваше най-често. За добро или лошо, тенденциозно или не, но този страх, тази перспектива, чисто хипотетична, беше тенденциозно натрапвана и доста некоректно спекулирана от определени местни лица. Създаде се едно впечатление, че в нашата община ще се депонирана италианският отпадък. 


Мисля, че е показателен факт, след като фирмата доброволно е оттеглила инвестиционното си намерение, че нейните аргументи са били коректни. Така го тълкувам, че те нямат толкова остра нужда от тази инвестицията и не е някакъв нов тип бизнес, който искат да реализират на територията на нашата община. Разбира се, оставят си вратичка в някакъв бъдещ момент, ако нашето общество узрее и бъде убедено в ползите, а не в потенциалните вреди в реализирането на една такава инсталация, те да подновят инвестиционното си намерение. 


Никоя фирма не би направила инсталация, срещу която се противопоставя една голяма част от населението на общината или на едно населено място. Така се и случи. Но пък въпросът за депонирането и рециклирането на строителни отпадъци остава открит. Ние трябва да намерим в близко бъдеще някакво решение. Според мен това беше един удачен вариант, но не в параметрите, заложени в инвестиционното предложение.“.


Според кмета Гавалюгов, ако дадените възможности и ограничения за реализиране на една такава инвестиция се спазват, то тя не би имала негативен ефект върху околната среда на община Ботевград и в частност на село Скравена. “Ползите за общината биха били повече, отколкото негативите“, подчерта той.


“Хората до голяма степен бяха подведени. В тяхното решение и протест срещу тази инсталация се водеха основно от потенциалните страхове от неспазване на екологичните норми при реализирането и експлоатирането на такава инсталация. Спекулативните внушения по някакъв начин повлияха на взимането на едно такова решение. Уважавам тяхната активна позиция, заявявал съм го не веднъж, но лично аз не я споделям, като притеснен. Оттеглянето на инвестиционното намерение в този му вид подкрепя и моето виждане, както и твърденията на инвеститора, че те нямат никакви намерения да приемат отпадъци от други региони, още по-малко пък от държави, и да извършват дейности, които биха навредели на екологията в община Ботевград“, заяви на финала на своето изказване кметът Гавалюгов.


Накрая той се обърна към съветника Цветан Цолов, питайки го дали би споделил с Общинския съвет това, което е споделил и с него – “информация от лице, работещо в РИОСВ или в Министерството на околната среда и водите, че зад този добронамерено изглеждащ проект стоят намерения за внасяне на италиански боклук“.


“Може ли да потвърдите, или това са едни поредни спекулации и слухове?“, добави към въпроса си Иван Гавалюгов. 


“Аз не съм разговарял с лице от Министерството“, гласеше отговорът на Цолов.


“Тоест аз нещо съм се заблудил?! Благодаря, не очаквах друг отговор от Вас“, репликира кметът Гавалюгов, с което обсъждането на темата приключи.