Общинската болница е получила разрешение от Министерството на здравеопазването да осъществява нови медицински дейности по медицинската специалност „Ортопедия и травматология“. За целта, към съществуващото Отделение по хирургия в местното лечебно заведение ще бъде разкрит сектор „Ортопедия и травматология“ с 3 легла, се казва в заповедта на министъра на здравеопазването, която е с дата 08.12.2021 г.


"До шест месеца от тази дата Многопрофилната болница за активно лечение в Ботевград трябва да започне осъществяване на лечебна дейност по специалността „Ортопедия и травматология“, след като получи и необходимите разрешителни от РЗИ" – съобщи управителят на болницата Орлин Цветков.