За поредна година Община Етрополе и НЧ „Тодор Пеев – 1871“  организират  конкурс  „Етрополска литературно-музикална зима“ за творби в раздели: поезия, проза, хумор, текст и музика. 


Авторите може да изпращат своите произведения на


e-mail: etro_peev@abv.bg или да ги предадат на хартиен и електронен носител в Администрацията на НЧ „Тодор Пеев-1871“.


Конкурсът не е анонимен – задължително /на отделен лист хартия, прикачен към произведението/ се вписват трите имена, телефон за връзка, а за децата – и клас.  


Условието е творбите да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани досега.


Възрастовите групи са:


1.Деца от 5-7 клас.


2.Деца от 8-12 клас.


3.Възрастни.


Срок за участие: 21 януари 2022 г.


Класацията ще бъде определена от жури и обявена на сайтовете на Община Етрополе и читалището на 28 януари 2022  г. 


ИЗТОЧНИК: оБЩИНАТА