Действията на Община Ботевград за осъществяване на намеренията за велоалеи между Ботевград и Трудовец и Ботевград и Врачеш продължават. 


В момента тече процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за изграждане на велоалея между Ботевград и Врачеш. 


Съвсем скоро ще има разрешение за строеж за велоaлея, която ще свързва Ботевград и Трудовец. За този обект ще бъдат предвидени средства в бюджета на общината за тази година. 


“Хората може би си мислят, че това са само идеи, останали без движение, но не е така. Специално за велоалеята между Ботевград и Трудовец беше една некратка процедура, свързана с прехвърляне на собствеността. Повече от три години нямаше ефективни действия от страна на държавната администрация, която се явяваше собственик на тази инфраструктура. Прехвърлянето вече е факт. Имаме проект и оценка за съответствие. Предстои издаване на разрешение за строеж от Община Ботевград, след което ще пристъпим към обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на проекта“, съобщи кметът Иван Гавалюгов.


Велоалеята между Ботевград и Врачеш ще преминава през общински имоти, но засяга и части от земеделска земя – частна собственост. Има влязъл в сила парцеларен план, който не е обжалван. Община Ботевград пристъпва към процедура по принудително отчуждаване и обезщетяване на собствениците. Около 2 000 квадратни метра са общо засегнатите частни територии. Процедурата няма да отнеме много време, след приключването й ще се премине към одобряване на проекта. 


“Много би ми се искало това да се случи тази година, но не мога да гарантирам, че ще ни стигнат средствата за реализиране на всички инфраструктурни проекти, но се работи в тази посока“, коментира кметът Гавалюгов.