Вчера община Ботевград обяви обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на водопреносната система на селата Трудовец и Врачеш.   Целта е да се  подобри водоснабдителната инфраструктура в селата, да намлеят авариите  и загубите, както и да се повиши качеството на водата. Проектите трябва да се изготвят във фаза технически проект, а срокът за изпълнение е до 35 дни след сключването на договора. Целта е  одобреният проект да послужи на общината да кандидатства за целева държавна субсидия.
Срокът за подаване на офертите е  до 17.30 ч. на 11 ноември т.г. Прогнозната стойност на поръчката е 69 990 лева.