Софийска област към настоящия момент е в трети етап, съгласно приетия с Решение №9/13.01.2022 г. на Министерския съвет Национален оперативен план за справяне с пандемията COVID-19. Прогнозата за следващите 5 дни е да се задържи в същия етап. Това бе отчетено на заседание на Областен оперативен щаб – Софийска област, което се проведе в Областна администрация днес.


Към 01.02.2022 г. Софийска област продължава да попада в лилавата зона. Към 01.02.2022 г. заболеваемостта в Софийска област е над 2 000 на 100 000 души за 14-дневна база. Осезаемо нарастване на новозаразените с ковид се наблюдава в общините от Средногорието. Висок е броят на новозаразените и в общините Ботевград, Самоков и Елин Пелин. Забелязва се дифузно разпределение на заболяемостта в Софийска област, посочи д-р Розалина Чобанова, директор на РЗИ-Софийска област. 


По отношение на заетост на леглата в болничните заведения на територията на Софийска област, д-р Чобанова посочи, че 76% от интензивните легла са заети, а заетите легла за неусложнени случаи са 65 %. Продължава да бъде спрян плановият прием във всички болнични заведения в Софийска област. 


Според резултатите от проведена анкета, 80% от случаите на заразени лица с COVID – 19 са неваксинирани лица, по-малък е процентът на ваксинираните.


Директорът на РЗИ съобщи, че се забелязва застой по отношение на ваксинацията. Броят на ваксинираните лица в Софийска област на 01.02.2022 г. е 307. 


На тази база се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, считано от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г., реши Областният оперативен щаб:


1. Въвежда се обучение от разстояние в електронна среда на ротационен принцип в образователните институции в Софийска област, както следва:


- за периода от 07-11 февруари 2022 г. се въвежда обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от V, VI, VIII, IX и XI клас от образователните институции в Софийска област;


- за периода от 14-18 февруари 2022 г. се въвежда обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от VII, X и XII клас от образователните институции в Софийска област;


2. Преустановяват се груповите посещенията в центрове - езикови и образователни, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни такива, школи за танцово и музикално изкуство, клубове и други предоставящи организирани групови услуги за деца и ученици.


3. Преустановява се провеждането на детски лагери и групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.


4. Преустановява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито, като музикални и други фестивали, събори, панаири, празници, фолклорни инициатива, фермерски пазари и базари и др., без прилагане на подхода „зелен сертификат“.


5. Въвеждат се ограничения до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейностите със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, въвеждане на работно време до 22:00 часа, при спазване на подхода „зелен сертификат“.


6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, отчетно-изборни събрания и др., без прилагане на подхода „зелен сертификат“.


7.Допуска се провеждане на културни, сценични и други мероприятия, циркови представления, прожекции на филми при използване на до 50% от капацитет/работна площ/брой лица, заемане само на седящи места през едно, осигурена физическа дистанция от най-малко 1.5 метра между посетителите, носене на защитна маска на лице и при спазване на подхода „зелен сертификат“.


8.Провеждане на спортни състезания с професионален характер на закрито и на открито се допуска при използване на до 50% от капацитета за публика (брой лица), заемане само на седящи места през едно, осигурена физическа дистанция от най-малко 1.5 метра между посетителите, носене на защитна маска на лице и при спазване на подхода „зелен сертификат“.


9.Преустановят се посещенията в пенсионерски клубове на територията на Софийска област.


10.Търговските центрове, магазини и общинските пазари да работят при условие, че е организирано и се спазва еднопосочност на движението на xopaта и е създадена организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 8 кв.м., а носенето на маска е задължително.