На 5 февруари служители на Районното управление на МВР и отдела по обществен ред при общинската администрация са извършили съвместни проверки в заведения на територията на общината. Установено е, че пет от тях не спазват заповедта за въвеждане на ограничение в работното време – до 22 часа, като част от мерките срещу разпространението на COVID-19. 


На нарушителите ще бъдат съставени актове, за които законът предвижда санкции от 500 до 2 000 лева за юридически лица и от 300 до 1 000 лева за физически лица. 


Припомняме:


Към 01.02.2022 г. Софийска област продължава да попада в лилавата зона. Към 01.02.2022 г. заболеваемостта в Софийска област е над 2 000 на 100 000 души за 14-дневна база. Осезаемо нарастване на новозаразените с ковид се наблюдава в общините от Средногорието. Висок е броят на новозаразените и в общините Ботевград, Самоков и Елин Пелин. Забелязва се дифузно разпределение на заболяемостта в Софийска област, според Розалина Чобанова, директор на РЗИ-Софийска област. 


По отношение на заетост на леглата в болничните заведения на територията на Софийска област, д-р Чобанова посочи, че 76% от интензивните легла са заети, а заетите легла за неусложнени случаи са 65 %. Продължава да бъде спрян плановият прием във всички болнични заведения в Софийска област. 


Забелязва се застой по отношение на ваксинацията. 


На тази база се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, считано от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г., реши Областният оперативен щаб:


1. Въвежда се обучение от разстояние в електронна среда на ротационен принцип в образователните институции в Софийска област, както следва:


- за периода от 07-11 февруари 2022 г. се въвежда обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от V, VI, VIII, IX и XI клас от образователните институции в Софийска област;


- за периода от 14-18 февруари 2022 г. се въвежда обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от VII, X и XII клас от образователните институции в Софийска област;


2. Преустановяват се груповите посещенията в центрове - езикови и образователни, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни такива, школи за танцово и музикално изкуство, клубове и други предоставящи организирани групови услуги за деца и ученици.


3. Преустановява се провеждането на детски лагери и групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.


4. Преустановява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито, като музикални и други фестивали, събори, панаири, празници, фолклорни инициатива, фермерски пазари и базари и др., без прилагане на подхода „зелен сертификат“.


5. Въвеждат се ограничения до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейностите със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, въвеждане на работно време до 22:00 часа, при спазване на подхода „зелен сертификат“.


6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, отчетно-изборни събрания и др., без прилагане на подхода „зелен сертификат“.


7. Допуска се провеждане на културни, сценични и други мероприятия, циркови представления, прожекции на филми при използване на до 50% от капацитет/работна площ/брой лица, заемане само на седящи места през едно, осигурена физическа дистанция от най-малко 1.5 метра между посетителите, носене на защитна маска на лице и при спазване на подхода „зелен сертификат“.


8. Провеждане на спортни състезания с професионален характер на закрито и на открито се допуска при използване на до 50% от капацитета за публика (брой лица), заемане само на седящи места през едно, осигурена физическа дистанция от най-малко 1.5 метра между посетителите, носене на защитна маска на лице и при спазване на подхода „зелен сертификат“.


9.Преустановят се посещенията в пенсионерски клубове на територията на Софийска област.


10.Търговските центрове, магазини и общинските пазари да работят при условие, че е организирано и се спазва еднопосочност на движението на xopaта и е създадена организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 8 кв.м., а носенето на маска е задължително.