За времето от 7 до 21 април от служители на криминална, икономическа, охранителна полиция и разследващи полицаи от ОДМВР - София бяха извършени проверки на дейността на съществуващите автоморги и обособените места за разкомплектоване на МПС.


Съвместно с представители на НАП, РИОСВ и Инспекцията по труда са проверени заприходяването на авточастите и начина на продажбата им, воденето на инвентарни книги и отчетност, лицензионният режим на обектите, спазването на правилата за пожаро-техническа безопасност, спазването на правилата за опазване на околната среда при работа с химикали и вредни вещества, наличието и изправността на изградени системи за видеонаблюдение. Проверки са извършени и по отношение установяването на инкриминирани МПС и части от тях, както и други вещи, предмет на престъпна дейност.


В резултат на извършените проверки са съставени 7 акта, 6 констативни протокола и три предписания.


Три акта са съставени от данъчните служители при проверката на автоморга в Своге. Констатирани са: неиздаване на касови бележки; разлика в касовата наличност и липса на кочан с ръчни касови бележки.


Магазин за авточасти в Костинброд е запечатан съгласно нормативната уредба на НАП. Съставени са 4 акта: за неиздаване на касов бон; разлика в касата; липса на кочан с ръчни касови бележки; непроменен адрес на касовия апарат.


Несъответствие в касовия апарат е констатирано от данъчните служители в център за разкомплектоване на автомобили в Самоков.


Запечатана е незаконна площадка за събиране и третиране на излезли от употреба МПС в с. Продановци. От служители на НАП са констатирани нарушения относно неиздаване на касов бон за извършена покупка.


При инспекцията на автосервиз и автоморга в Ботевград са установени множество автомобили, голяма част от които частично разглобени, с липсващи части. Не са предоставени документи, удостоверяващи регистрация на търговски обект и извършване на търговска дейност. Три предписания с конкретни срокове за изпълнение са съставени от служители на РИОСВ.


В хода на операцията не са образувани преписки и досъдебни производства за извършени престъпления.