Заявленията за постъпване  на децата от община Ботевград в първа група (децата, родени 2019 г.) във всички детски градини за новата учебна 2022/2023 година, както и децата, кандидатстващи за новата яслена група, която се разкрива от 01.09. в ДГ „Кокиче“, ще се подават от 06.06.2022 г. до 15.06.2022 г. (справка – График за дейностите за прием в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Ботевград за календарната 2022 г.). През този период ще бъде отворена електронната система за прием. Всички желаещи да кандидатстват за място в посочените групи могат да подават заявления  през електронната система за прием (https://dg.botevgrad.bg:1443/) или на място в приемната на отдел „Хуманитарни и социални дейности" (партерен етаж в сградата на община Ботевград) от 8:30 до 12:30 ч. всеки работен ден. 


Класираните деца трябва да се запишат в съответните детски заведения до 30.06.2022 г. 


Родителите на децата, които са в списъците на чакащите класиране към 01.06., е необходимо да подадат нови заявления в периода от 06.06.2022 г. до 15.06.2022 г., тъй като старите им заявления са заличени от системата. 


Учебната година в детските градини за всички новоприети и преминали в горна възрастова група деца започва от 15.09.