Фирма „РаТек“ ООД, с адрес на управление в София, е класирана на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт колонада и настилки пред главен вход на МБАЛ Ботевград“.


До дни договорът между възложителя /Община Ботевград/ и избраната фирма ще бъде подписан, като се очаква същинските дейности по ремонта да започнат през следващата седмица.


За участие в обществената поръчка документи бяха подадени от три фирми - „РаТек“ ООД, „АБ БИЛД“ ЕООД  и „ЕЛ СИЛВЪР“ ЕООД , като последната не бе допуснато до класиране.