Дарина Николаева е назначена за областен управител на Софийска област след решение на правителството, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.  


Преди седмица кабинетът освободи 66-годишният Иван Иванов от длъжността областен управител на Софийска област по негово искане. 


Дарина Николаева има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по две специалности - „Българска филология“ и „Право“. Притежава управленски опит, придобит като директор на училище в системата на предучилищното и училищното образование, а в периода май 2021 г. - януари 2022 г. е заемала и длъжността заместник областен управител на Софийска област.