Дарина Николаева встъпи днес в длъжност като областен управител на Софийска област, след като вчера бе назначена на поста с решение на Министерски съвет. 


Новият областен управител е познато лице за Софийска област – Дарина Николаева е заемала длъжността заместник-областен управител и познава проблематиката в региона. 


Има завършено виеше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по две специалности - „Българска филология“ и „Право“. 


Притежава управленски опит, придобит като директор на училище в системата на предучилищното и училищното образование. През последните години има сериозен опит като адвокат в Софийска адвокатска колегия, а в периода май 2021 г. - януари 2022 г. е заместник областен управител на Софийска област.