В края на миналата седмица поискаме от началника на Регионалното управление на образованието – г-жа Росица Иванова, официална информация за средния успех от задължителния ДЗИ по БЕЛ и усреднения резултат от втората задължителна матура по профилиращ предмет на всяко от трите средни училища в Ботевград. 


От своевременния отговор, който получихме, става ясно, че средният брой точки, постигнат от зрелостниците на ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“, на матурата по Български език и литература, е 64.03, при максимален брой 100. Резултатът е над средния на регионално ниво /48,57/ и на национално ниво /52,77/. По шестобалната система той се равнява на оценка Мн. добър /4,56/. Средният успех на ботевградската гимназия от двата държавни зрелостни изпита е Мн. добър /4,68/. 


25,05 точки е резултатът на ПГТМ “Христо Ботев“ на държавния зрелостен изпит по Български език и литература. Това се равнява на среден успех – 2,51. Средният успех от двата държавни зрелостни изпита е 2.89, сочат данните, предоставени от РУО – София област.


За ТПГ “Стамен Панчев“ средният брой точки на държавния зрелостен изпит по Българския език и литература е 17,39. Този резултат се равнява на слаб 2,12 – среден успех от матурата. Средната оценка от двата задължителни зрелостни изпита е 2,60.


В отговора си г-жа Иванова обръща внимание, че по решение на МОН тази година няма да бъде правена класация с резултати от проведените ДЗИ по училища, “тъй като е некоректно да бъдат сравнявани гимназии в големи градове с училища в села, още повече с такива, с предимно малцинствено население“. 


“Екипът на МОН разработва методика за оценка на добавената стойност, въвеждането на която ще позволи да се сравняват помежду си училища, които работят при сходни условия“, посочва началникът на Регионалното управление по образованието – София област.


Резултатите от проведените ДЗИ от сесия май-юни на учебната 2021/2022 година бяха получени официално в РУО – София област в петъчния следобед – на 10 юни т.г. Предстои експертите в РУО да изготвят анализ на резултатите от първия задължителен ДЗИ по БЕЛ, от изпитите по различните предметни области, както и от ДИППК в професионалните гимназии. Резултатите от втория ДЗИ за трите училища в Ботевград, както и сравнителен анализ на резултатите на останалите гимназии в Софийска област все още не са обработени в РУО – София област. Това се казва още в отговора на г-жа Росица Иванова. Тя поема ангажимент да ги предостави на botevgrad.com на по-късен етап.


“По утвърдена в последните години тенденция по среден резултат от двата проведени ДЗИ водеща за областта с най-висок среден успех е ЧПГЧО “Челопеч“ в с. Челопеч, от профилираните гимназии - ППМГ „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“- Ботевград, от професионалните гимназии – НПГ по КТС в Правец и ПГ „Велизар Пеев“- Своге, от средните училища – СУ „Христо Ботев“ в Драгоман, СУ “Св. Паисий Хилендарски“ Златица и СУ „Любен Каравелов“ в Копривщица – всички с много добри резултати“, съобщава г-жа Иванова.