НЧ Тодор Пеев 1871 гр. Етрополе


Ви кани на


150-годишен юбилей


26. 06. 22 г.


 14:00 ч. - Изложба "150 години читалище в Етрополе" и представяне на книгата "Вековна


светлина" Място: фоайе, II етаж


18:30 и. - Изпълнения на духов оркестър "Етро Брас Бенд" Място: Централен площад


 19:00 и. - Празничен концерт "Вековна светлина", с участието на самодейните състави към читалището ■£L МЯСТО: Централен площад