На 7 юли екип на Българския Червен кръст посети Ботевград с цел популяризиране и разширяване обхвата на дейностите, част от програмата на организацията „Дейности в отговор на COVID-19 в България“.


Екипът на Българския Червен кръст проведе специална работна среща в Община Ботевград, в която участва кметът на града - Иван Гавалюгов, представители от посолството на САЩ и общинската администрация, координатори по програмата от Националния съвет на Българския червен кръст, представители от Националната мрежа на здравните медиатори, служители от областната организация на Български червен кръст, както и партньори на програмата.


Организацията раздаде 250 броя хигиенни пакети на жителите на ж.к. „Саранск“ и посети социални институции за деца в града, като раздаде още 50 хигиенни пакета и здравно-образователни материали.


Срещите на представители от Български червен кръст със засегнатите общности са само малка част от активностите, които организацията реализира в рамките на програмата. Чрез действията си организацията цели да подпомогне директно над 55 000 души в страната и да предостави надеждна и достоверна информация на над 500 000 души.