На първо място в Софийска област и на 60-то място в Националната класация е Частната профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“, в с. Челопеч, с резултат - 57.19 – средноаритметично от изпитите по математика и български език.


На второ място в областта и на 67-мо в националната класация е Средно училище „Любен Каравелов“ – 56.47, в Копривщица.


Трета е Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи, Правец – 51.37. В националната класация е под номер 100.


Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ , Ботевград е на 7-мо място сред училищата в Софийска област и на 171-во място в националното класиране с 44.07.


МОН предостави на Данибон резултатите на училищата в България от всички изпити въз основа на подадено заявление за достъп до обществена информация. На база на тези данни е направена националната класация, а въз основа на националната, „Балканец“ направи регионалната класация за Софийска област. Ето и резултатите от НВО /Национално външно оценяване/ по български език и математика в 10-ти клас в училищата от областта:


1. с. Челопеч, общ. Челопеч - Частната профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“ – 57.19


2. Копривщица – Средно училище „Любен Каравелов“ – 56.47


3. Правец – Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи – 51.37


4. Пирдоп – СУ „Саво Ценов Савов“ – 50.76


5. Самоков – Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ – 49.78


6. Костенец – СУ „Св. Климент Охридски“ – 44.93


7. Ботевград – Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – 44.07


8. Самоков – Спортно училище „Никола Велчев“ – 40.67


9. Костинброд – СУ „Д-р Петър Берон“ – 40.05


10. Божурище – СУ „Христо Топракчиев“ – 38.71


11. Златица – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – 38.61


12. Елин Пелин – СУ „Васил Левски“ – 37.31


13. Долна баня – СУ „Неофит Рилски“ – 37.10


14. Годеч – СУ „ Проф. д-р Асен Златаров“ – 36.51


15. Своге – СУ „Иван Вазов“ – 35.66


16. Сливница – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 34.49


17. Етрополе – СУ „Христо Ясенов“ – 33.41


18. Своге – Професионална гимназия „Велизар Пеев“ – 33.35


19. Ихтиман – СУ „Христо Ботев“ – 32.72


20. Правец – Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ – 32.28


21. Самоков – СУ „Отец Паисий“ – 31.36


22. С. Горна Малина – СУ „Христо Ботев“ – 31.31


23. Самоков – Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ – 30.06


24. Пирдоп – Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“ – 27.63


25. Сливница – Професионална гимназия по транспорт „Никола Йонков Вапцаров“ – 26.46


26. Костенец – Професионална гимназия „Георги Сава Раковски“ – 26.34


27. Костинброд – Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ – 25.84


28. С. Елин Пелин – Професионална гимназия по керамика – 24.41


29. Драгоман – СУ „Христо Ботев“ – 24.17


30. Пирдоп – Професионална гимназия по механоелектротехника - 23.75


31. Ботевград – Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ – 22.59


32. С. Алдомировци, общ. Сливница – Обединено училище „Иван Вазов“ – 21.50


33. С. Вакарел, общ. Ихтиман – Обединено училище „Христо Смирненски“ – 19.79


34. С. Априлово, общ. Горна Малина – Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – 19.54


35. Етрополе – Професионална гимназия „Тодор Пеев“ – 19.29


36. Златица – Професионална гимназия „Златица“ – 19.08


37. Самоков – Професионална гимназия по туризъм – 18.98


38. Ботевград – Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев“ – 17.05


39. Долна Баня – Професионална гимназия „Христо Ботев“ – 16.48


40. Ихтиман – Професионална гимназия „Васил Левски“ – 15.39


41. Самоков – Обединено училище „Неофит Рилски“ – 14.26


На второ място в областта и на 67-мо в националната класация е Средно училище „Любен Каравелов“ – 56.47, в Копривщица.


Трета е Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи, Правец – 51.37. В националната класация е под номер 100.


Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ , Ботевград е на 7-мо място сред училищата в Софийска област и на 171-во място в националното класиране с 44.07.


МОН предостави на Данибон резултатите на училищата в България от всички изпити въз основа на подадено заявление за достъп до обществена информация. На база на тези данни е направена националната класация, а въз основа на националната, „Балканец“ направи регионалната класация за Софийска област. Ето и резултатите от НВО /Национално външно оценяване/ по български език и математика в 10-ти клас в училищата от областта:


1. с. Челопеч, общ. Челопеч - Частната профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“ – 57.19


2. Копривщица – Средно училище „Любен Каравелов“ – 56.47


3. Правец – Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи – 51.37


4. Пирдоп – СУ „Саво Ценов Савов“ – 50.76


5. Самоков – Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ – 49.78


6. Костенец – СУ „Св. Климент Охридски“ – 44.93


7. Ботевград – Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – 44.07


8. Самоков – Спортно училище „Никола Велчев“ – 40.67


9. Костинброд – СУ „Д-р Петър Берон“ – 40.05


10. Божурище – СУ „Христо Топракчиев“ – 38.71


11. Златица – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – 38.61


12. Елин Пелин – СУ „Васил Левски“ – 37.31


13. Долна баня – СУ „Неофит Рилски“ – 37.10


14. Годеч – СУ „ Проф. д-р Асен Златаров“ – 36.51


15. Своге – СУ „Иван Вазов“ – 35.66


16. Сливница – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 34.49


17. Етрополе – СУ „Христо Ясенов“ – 33.41


18. Своге – Професионална гимназия „Велизар Пеев“ – 33.35


19. Ихтиман – СУ „Христо Ботев“ – 32.72


20. Правец – Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ – 32.28


21. Самоков – СУ „Отец Паисий“ – 31.36


22. С. Горна Малина – СУ „Христо Ботев“ – 31.31


23. Самоков – Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ – 30.06


24. Пирдоп – Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“ – 27.63


25. Сливница – Професионална гимназия по транспорт „Никола Йонков Вапцаров“ – 26.46


26. Костенец – Професионална гимназия „Георги Сава Раковски“ – 26.34


27. Костинброд – Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ – 25.84


28. С. Елин Пелин – Професионална гимназия по керамика – 24.41


29. Драгоман – СУ „Христо Ботев“ – 24.17


30. Пирдоп – Професионална гимназия по механоелектротехника - 23.75


31. Ботевград – Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ – 22.59


32. С. Алдомировци, общ. Сливница – Обединено училище „Иван Вазов“ – 21.50


33. С. Вакарел, общ. Ихтиман – Обединено училище „Христо Смирненски“ – 19.79


34. С. Априлово, общ. Горна Малина – Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – 19.54


35. Етрополе – Професионална гимназия „Тодор Пеев“ – 19.29


36. Златица – Професионална гимназия „Златица“ – 19.08


37. Самоков – Професионална гимназия по туризъм – 18.98


38. Ботевград – Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев“ – 17.05


39. Долна Баня – Професионална гимназия „Христо Ботев“ – 16.48


40. Ихтиман – Професионална гимназия „Васил Левски“ – 15.39


41. Самоков – Обединено училище „Неофит Рилски“ – 14.26