От 1 август жителите на Липницa ще имат вода  само на четните дати. В Елов дол и м. Ломето водата ще тече само на нeчетни дати. Това става ясно от заповедта на кмета на общината  Иван Гавалюгов за въвеждане на режим на водата в двете села. Причината е слабият дебит на подземните и повърхностни водохващания заради продължителното засушаване в района.
Със заповедта си кметът забранява ползването на питейна вода за небитови нужди. Конкролът е възложен на кметските наместници.