ЧЕЗ искат разрешение за ограничителен режим на електроснабдяване
Във връзка с тежката метеорологична обстановка в Западна България и регистрираните вследствие на лошото време аварийни изключвания на електрозахранването, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще изпрати до Министерството на икономиката и енергетиката писмо с искане за разрешение за ограничителен режим на електроснабдяването за селища от 8 общини в Западна България. Ограничителният режим засяга населени места в общините  Ботевград, Самоков, Троян, Ловеч, Мездра, Роман, Тетевен и София.
Въвеждането на ограничителен режим е възможно в случаите, когато са налице обстоятелства съгласно чл. 72 (1), т. 2 и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 10 от 09.06.2004 г. Искането е срокът за възстановяване на електрозахранването за селищата с ограничителен режим да е не по-дълъг от 48 часа, считано от 10:00 ч. на 26 октомври.
Към момента в община Троян са изключени 13 въздушни електропроводни линии и са засегнати около 14 хил. клиенти на компанията. За локализиране и отстраняване на авариите работят всички служители от гр. Троян, както и 6 допълнителни аварийни екипа, мобилизирани от съседни региони. В община Ловеч са изключени 5 въздушни електропроводни линии, 13 хил. клинети са с прекъснато електрозахранване, а целият наличен персонал от гр. Ловеч работи за отстраняване на повредите. В община Самоков счупени железорешетъчни стълбове оставиха без електрозахранване 2 800 клиенти на ЧЕЗ. В помощ на служителите са изпратени 2 допълнителни аварийни екипа от съседни региони. В района на София са отстранени почти всички аварии. В момента без електрозахранване са 1000 клинети в с. Долни Пасарел и Парк Витоша. За локализиране и отстраняване на авариите работят 7 аварийни екипа.
В днешния ден на цялата територия на „ЧЕЗ разпределение България“ има на разположение 80 аварийни групи, оборудвани с нужните материали и инструменти. На разположение е и необходимата високопроходима техника и специализирани автомобили – автовишки, автокранове и автобагери.
Метеорологичните условия, обилният снеговалеж, силният вятър, падналите дървета, непочистените пътни артерии и трудните условия за придвижване по пътната мрежа силно затрудняват служителите на ЧЕЗ да остранят авариите в кратки срокове, въпреки предприетите мерки.  Достъпът до съоръженията ще продължи да бъде ограничен и през следващите дни, но аварийните екипи на ЧЕЗ ще работят на пълен капацитет с оглед на максимално бързо отстраняване на повредите, се казва с съобщение н пресцентъра на ЧЕЗ.