До крайния срок, който изтече на 15-ти август, само една фирма е подала оферта за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка за благоустрояване на междублоковото пространство на бул. “България“ и улиците “17-то ноември“ и “Гурко“ в Ботевград. Ценовото предложение е на местната фирма “Г. Гетов“. Тя предлага да извърши строително-ремонтните дейности за 172 678 лева., с 655 лева по-малко от прогнозната стойност на поръчката, без ДДС. 


С настоящата обществена поръчка се предвижда подмяна на настилката по северния тротоар на бул. “България“ и по източния тротоар на ул.“17 ноември“, рехабилитация на зелените площи, алеите и ремонтиране на компрометираните асфалтови участници в междублоковото пространство в кв. 76 по плана града при спазване на вертикалната планировка. Предвижда се и нова организация на паркирането в имота.


Благоустрояването ще започне след подписване на договора между възложителя – Община Ботевград, и изпълнителя. То трябва да бъде извършено в рамките на 90 дни. Ако възникнат форсмажорни обстоятелства, срокът се удължава. 


Обществената поръчка се финансира със средства за целева субсидия за капиталови разходи, се посочва в обявлението на Общината.