Няма обявен резултат от конкурса за директор на Бюро по труда – Ботевград


Както сме информирали, за директорското място на Бюрото по труда в Ботевград имаше само една кандидатура - Евгени Божилов. Той бе допуснат до участие в конкурса на 12-ти юли. Към момента на сайта на Агенцията по заетостта няма обявен резултат от представянето на кандидата на теста и интервюто.


Длъжността “директор„ на Бюро по труда – Ботевград се изпълнява от Маргарита Терзийска. Тя е дългогодишен служител в местното подразделение на Агенцията по заетостта.