С цел избягване на значителни опашки и напрежение пред гишетата на звената „Български документи за самоличност“ призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите си и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна.


Припомняме, чe всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР София, имат възможност да подадат заявление за лична карта и/или паспорт за обикновена услуга /до 30 дни/, както и за подмяна на СУМПС във всяко едно от звената БДС на територията на областта вкл. и в ОДМВР-София. Готовите лични документи се получават в същото звено БДС, където е подадено заявлението. Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне на удобство на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.


За неподвижни или трудно подвижни граждани, които не могат да посетят лично  звената на БДС при ОДМВР-София е предвидена възможността за посещение на адреса им от мобилна биометрична станция, като заявление може да се подаде във всяко едно от звената БДС на територията на областта вкл. и в ОДМВР-София. Всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис, може да подаде заявление за издаване на лична карта, паспорт или СУМПС чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.


ОДМВР - София има готовност да осъществи и прием на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания за организиран прием от държавни институции, общински администрации, кметства и др.