По повод началото на новата учебна 2022/2023 година, Кметът на Община Етрополе Димитър Димитров проведе среща с директори и преподаватели от училищата от община Етрополе. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с образователната система и бяха набелязани мерки за оптимизирането й.


Кметът на Общината акцентира и върху дисциплината и присъствието на учениците в клас. Своето мнение по различните въпроси изказаха: г-жа Мила Манчева – Директор СУ „Христо Ясенов” - Етрополе, г-н Иван Иванов – Директор на ОУ „Христо Ботев” – Етрополе, г-жа Десислава Найденова – Директор на ПГ „Тодор Пеев” – гр. Етрополе, г-н Владимир Александров и г-жа Ивета Билева – представители на обществения съвет на СУ „Христо Ясенов“- гр. Етрополе.  


Текст и снимки: Общината