ТЪРЖЕСТВЕНОТО СЛОВО, ПРОИЗНЕСЕНО НА ТЪРЖЕСТВОТО ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЯВЯВАНЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ


УВАЖАЕМИ ГОСТИ,


СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, 


Днес отбелязваме една от най-значимите дати в нашата история - обявяването на Независимостта на България на 22 септември 1908 г. Днес ние си спомняме събитията от онзи паметен ден, символ на силната политическа воля на българите и  желанието им да градят сами своето бъдеще.


Преди сто и четиринадесет години в  църквата “Свети Четиридесет мъченици”, в старопрестолния град Велико Търново, княз Фердинанд прочита Манифеста, с който обявява независимостта на България. В него се казва: „Винаги  миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не трябва да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля - да бъде според както той иска. Българският народ и Държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят….Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско Царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този Ми акт ще намери одобрението на Великите Сили и съчувствието на целия просветен свят.”


  След Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г., обявяването на Независимостта на България е второто велико дело на българите за отвоюване правото на държавна независимост. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя и България се връща на световната карта с достойнството на една от най-старите държави в Европа.


Княжество България става независима държава начело с цар Фердинанд. През месец април 1909 г. Турция, а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Българското правителство има правото да сключва договори за съюзи, военни споразумения, правото на собствен митнически режим. 


Всяка година  на 22 септември  отдаваме почит на българите, които в онези съдбоносни дни дадоха пример за единство в решаващи за нацията ни моменти, дадоха живота си в освободителните борби и отвоюваха Независимостта на нашата Родина!


Нека съхраним уроците на историята, да пазим непреходното дело на вдъхновените строители на съвременна България. 


Нека не забравяме, че от усилията на всички нас зависят успеха и бъдещето на община Етрополе и на нашата родина Република България.


Честит празник!