При срещите си в последните дни кандидатът за народен представител Милен Манев отговори на множество въпроси, свързани с икономическата ситуация в страната и политиката на „Продължаваме промяната” за повишаване на доходите на гражданите. Ето и неговите виждания по тези теми:


Как бихте характеризирал икономическата обстановка в момента?


Хората по света са поставени пред нови изпитания заради множеството появили се дисбаланси в световната икономика. От една страна, огромно количество парична маса се изсипа в отговор на справяне с последиците от КОВИД кризата и притесненията на правителствата за свиване на потреблението. От друга страна - покачващите се цени на енергоизточниците, наложените санкции и оттам недостига на селскостопанска продукция от страни като Русия и Украйна, повишиха инфлацията във всички страни. Тези фактори създадоха сериозен натиск върху цените на стоките и услугите по света, като България не прави изключение. Това днес е огромно предизвикателство пред правителствата в света.


Какво направи кабинетът на Кирил Петков?


В отговор на зараждащата се криза правителството на „Продължаваме промяната“ предприе политики за ускорен икономически растеж и намаляване на социалните неравенства. Тези мерки бяха приложени само за 7 месеца – време, през което правителството бе на власт.
На макро равнище, за да се поддържа темп на икономически растеж на БВП, сходен с останалите 27 държави от ЕС (4.5% спрямо средното равнище от 5.2% за първото тримесечие на 2022 г.), правителството направи възможно приемането на Плана за възстановяване и развитие на България от ЕК, както и пътна карта за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Благодарение на кабинета Петков се финализира Споразумението за партньорство за бъдещи инвестиции по линия на политиката на сближаване, съгласно което страната ни ще получи 11 млрд. евро финансиране до 2027 г. Тези важни стъпки ще увеличат доверието в икономическата система на страната ни, ще привлекат инвестиции и ще подобрят условията за бизнеса. Ефектът им ще се чувства във времето напред.
Чрез замразяване на цената на електроенергията за битови потребители и предоставяне на компенсация за небитовите (за разликата между рекордно високата пазарната цена и тавана от 25 стотинки за кВтч), не се допуснаха масови фалити, увеличаване на безработицата и изпускане на инфлационните процеси. Започна изграждане на терминала край Александруполис (Гърция) и приоритетно довършване на интерконектора между България и Гърция. Договориха се алтернативни доставки на втечнен газ в отговор на едностранно спрените доставки от Русия за България. Това бе реална стъпка за постигането на диверсификация, както и гарантиране на стабилност на доставките без зависимостта от монополиста „Газпром“ (с дял над 90% от доставките).
В тази напрегната обстановка правителството съумя да защити националния интерес, като настоя да бъде удължен срокът за затваряне на енергийния комплекс Марица-Изток до 2038 г. в Плана за възстановяване и развитие на България. Този срок бе първоначално заложен до 2026 г. от правителството на Бойко Борисов. Отделно кабинета „Петков“ договори България да получи изключение (деругация) от ЕС и да не спира вноса на руски петрол до 2024 г., въпреки че сме държава-членка и следва да спазваме наложените санкции от съюза по линия на доставките на руски петрол. Тези два удължени срока са изключително важни за бъдещето на домакинствата и бизнеса у нас. По този начин ще се създадат предпоставки за по-плавен преход към енергийна независимост на страната ни.


Какви промени се извършиха в другите сфери на обществения живот?


През този период активно се действаше за създаване на по-справедлива и независима съдебна система чрез ограничаване на правомощията на главния прокурор и затваряне на специализираната прокуратура и съд, които се използваха срещу неудобните на властимащите. Създаде се собствена администрация на Европейската прокуратура в България, за да се предостави възможност за ефективно разследване на злоупотребите с евросредства. Започна се реформа в антикорупционната сфера чрез проект на нов закон и предложение за смяна на ръководството на институцията. Тези важни първи стъпки за реформа на сектора създават предпоставки за връщане доверието на гражданите в институциите.
Значими стъпки се направиха за намаляване на социалните неравенства, натрупани през годините. Чувствително се повиши размерът на пенсиите; увеличиха се данъчни облекчения за млади родители и детските надбавки; повиши се размерът на майчинството през втората година от 380 на 710 лв.; вдигна се минималната работна заплата от 650 на 710 лв.; актуализираха се заплатите на лекари, медицински сестри и учители; осигури се безплатни детските ясли и градини за всички, както и 70 млн. лева за ремонт и изграждане на нови детски градини в цялата страна; предоставиха се 100 млн. лева за спорт; актуализира се бюджета на Здравната каса, която вече покрива по-широк кръг от лекарства и медицински изделия; както и редица други придобивки.
Всичко това за 7 месеца на работа!


Кое е най-силното впечатление, което остана у Вас от срещите с избирателите от областта?


Действително стореното от „Продължаваме промяната“ не е малко, но почувствах, че остават още много, много проблеми за решаване. И до сега в ушите ми са думите на жител от с. Белопопци, община Горна Малина: „Тук попът идва по-бързо от бърза помощ!“


Какви цели си е поставила „Продължаваме промяната“ след 2 октомври 2022 г.?


България се нуждае от продължаване на започнатата политика за социално по-справедлива страна и проспериращо място за бизнес. Ето и конкретните наши последващи стъпки:


БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА
-  Продължаване битката с корупционните модели на прехода;
-  Търсене на отговорност от политически личности, участвали в корупция;
-  По-бързо и ефективно правосъдие за навременна справедливост за гражданите;
-  Засилено присъствие на полицейски служители, включително в малките населени места и повишаване на пътната безопасност, чрез оптимизиране на регионалната структура на МВР.


РАСТЯЩА ИКОНОМИКА ЗА ПО-ВИСОКИ ДОХОДИ
-  Честна конкуренция и защитени потребители чрез реално работещи регулатори, с компетентни и независими членове;
-  Овладяване на инфлационните процеси в страната;
-  Опростени регулаторни и лицензионни режими за бизнеса, като обслужване “на едно гише”;
-  Намаляване на недостига на квалифицирана работна сила чрез развитие на регионални учебни центрове като „Колежът по електроника и енергетика“ в Ботевград, който да подготвя кадри за производствата в Ботевград с потенциал за създаване на кадри за цяла Северна България;
-  Повече инвестиции чрез изграждане на индустриални паркове с фокус върху регионалното развитие.


СИГУРНА И ДОСТЪПНА ЕНЕРГИЯ ЗА ДОМАКИНСТВАТА И БИЗНЕСА
-   Пряка финансова подкрепа чрез енергийни компенсации за бизнеса и ниска цена на електроенергията и природния газ за потребителите, с фокус върху най-нуждаещите се;


-   Гарантиране на енергийната сигурност чрез търсене на нови доставчици, запазване в експлоатация на енергийния комплекс Марица-Изток, както и ускорено развитие на собствените енергийни ресурси.


РАЗВИТИ РЕГИОНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ
-  Градовете и селата на България да бъдат място за пълноценен живот с достъп до чиста вода (проблем, който е изключително важен и за Ботевград), добро здравеопазване, адекватни възможности за образование и удобен транспорт;
-  Спиране обезлюдяването на малките населени места и задържане на върналите се след КОВИД вълната чрез представяне на качествено образование, както и съвременно и достъпно здравеопазване с подобряване на материалната база и увеличаване на заплащането там;
-  Регионална свързаност и развита инфраструктура чрез довършване на стратегическите пътни проекти без кражби с чували, прозрачност и качество на обществените поръчки, като например отдавна необходимата рехабилитация на проходът Арабаконак за свързване на община Ботевград с Горна Малина;
-  Ефективно местно самоуправление и разпределяне на държавния ресурс и еврофондовете за общински проекти, така че средствата да достигат до най-много хора, а не до “любими кметове”.
ПО-СОЦИАЛНА БЪЛГАРИЯ
-  Продължаване на справедливото увеличение на пенсиите и доходите на хората;
-  По-големи данъчни облекчения за млади семейства.

Такава е мотивацията на специалисти като Милен Манев да се присъедини към „Продължаваме промяната“, който смята, че на България й трябват нови и адекватни политики за вдигане на доходите и създаването на еднакви  правила за всички.


Допълнителна информация за „Продължаваме промяната“ и Милен може да откриете на фейсбук страницата: Милен Манев – 26 МИР – София област.
Може да подкрепите Милен като гласувате с бюлетина № 9, преференция № 103 на 2 октомври 2022 г.
Линк към ФБ (за сайта):
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075880763833


Купуването и продаването на гласове е престъпление!